bullet

školenia a workshopy

Časté novelizácie právnych predpisov neraz vedú k ich neprehľadnosti a zmätočnosti. JUDr. Dagmar Zukalová má početné skúsenosti ako lektorka a školiteľka. Podľa požiadavky klienta zabezpečíme pre Vašich zamestnancov:
  • interné školenia, workshopy a/alebo semináre k problematike Zákonníka práce
  • semináre k problematike iných pracovnoprávnych predpisov
  • semináre a/alebo workshopy k problematike európskeho pracovného práva
Špeciálna ponuka - novela Zákonníka práce:
  • obsah školenia uspôsobený "na mieru" a podľa individuálnych potrieb jednotlivých zamestnancov
  • praktické riešenie reálnych situácii, simulované prípady
  • interaktívna forma vedenia prednášky a workshopuHR NEWS

P O Z V Á N K A

Zákonník práce v roku 2015
Pozývame Vás na školenie o novele Zákonníka práce. Bližšie info v pozvánke.

Stiahnite si prihlášku.