bullet

náš team

Silnou stránkou našej kancelárie je skúsený tím:
  • s praxou v medzinárodných poradenských spoločnostiach
  • so skúsenosťami v riadení ľudských zdrojov (procesy, smernice, riadenie rizík)
  • schopný dodávať výstupy na vysokej kvalitatívnej úrovni a to aj v cudzom jazyku
Náš team tvoria:
  • JUDr. Dagmar Zukalová
    je advokátka s odborným zameraním na pracovné právo už vyše 12 rokov. Získala rozsiahle skúsenosti v oblasti slovenského a európskeho pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, zmluvného práva, due diligence ľudských zdrojov a imigračného práva... (detailný životopis)

  • Mgr. Radoslava Hoglová
    je advokátka so 8-ročnými praktickými skúsenosťami predovšetkým v oblasti pracovného práva a obchodného práva. Má tiež nezanedbateľné skúsenosti v oblasti poradenstva v riadení ľudských zdrojov a právneho poradenstva pri zamestnávaní cudzincov... (detailný životopis)
HR NEWS

P O Z V Á N K A

Zákonník práce v roku 2015
Pozývame Vás na školenie o novele Zákonníka práce. Bližšie info v pozvánke.

Stiahnite si prihlášku.