bullet

právo nehnuteľností

V odvetví práva nehnuteľností naša kancelária poskytuje svojím klientom nasledovné služby:
  • príprava zmlúv o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam a zastupovanie v sporoch z toho vzniknutých
  • poradenstvo ohľadne rozvoja obchodných a obytných nehnuteľností, usporiadanie vlastníckych práv
  • poradenstvo ohľadne nákupu a predaja nehnuteľností
  • poradenstvo ohľadne nájmu pozemkov, bytových a nebytových priestorovHR NEWS

P O Z V Á N K A

Zákonník práce v roku 2015
Pozývame Vás na školenie o novele Zákonníka práce. Bližšie info v pozvánke.

Stiahnite si prihlášku.