bullet

prednášková činnosť

JUDr. Dagmar Zukalová sa aktívne zúčastňuje konferencií, či už v rámci Slovenskej republiky alebo na medzinárodnej úrovni, kde prispieva svojimi odbornými prednáškami, vedením workshopov alebo ako odborný garant.
 • Veľká novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.9.2011
  Nová právna úprava a novelizované ustanovenia Zákonníka práce, nevyhnutné a odporúčané zmeny interných predpisov a vzorových dokumentov v oblasti HR, dopad na prax HR špecialistu, 22. august 2011

 • Novelizácia Zákonníka práce v roku 2011
  Motivácia a odmeňovanie
  Prednášky pre členov Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov v rámci 11. celoslovenského stretnutia personálnych manažérov v Starej Lesnej, 14-15. apríl 2011
  • „malá“ novela Zákonníka práce a príklady z praxe – možné aplikačné problémy súvisiace s touto novelizáciou
  • odmeňovanie zamestnancov – praktické otázky ohľadne minimálnej mzdy, náhrady mzdy, príplatkov za nadčasy a poskytovanie zamestnaneckých výhod
  • odmeňovanie konateľov, členov predstavenstva a dozorných rád po novom
  • právne zmeny týkajúce sa poskytovania zamestnaneckých výhod – ilustrácia na príkladoch (zmena vymeriavacieho základu pre sociálne a zdravotné poistenie, zmena zákona o dani z príjmov)
  • riešenia prípadových štúdií týkajúcich sa odmeňovania a zamestnaneckých výhod
  Novelizácia Zákonníka práce v roku 2011


 • Kríza a pracovnoprávne vzťahy
  Odborný garant a prezentácia na konferencii Pracovné právo 2009 - "...kríza ako výzva!" organizovanej spoločnosťou EU Generation, Viedeň, hotel Carlton, Bratislava, 1. apríla 2009 (zobraz článok)

  Pracovné právo 2009


 • Stratégia ľudských zdrojov v čase finančnej a hospodárskej krízy
  Odborný príspevok na tému "Vplyv finančnej krízy na pracovno – právne vzťahy", konferencia "Stratégia ľudských zdrojov v čase finančnej a hospodárskej krízy", Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK), 27. januára 2009

 • Právne a sociálne aspekty zamestnávania cudzincov
  Odborný garant a prezentácia na konferencii Pracovné právo 2008 - "...komu prospela novelizácia?" organizovanej spoločnosťou EU Generation, Viedeň, hotel Carlton, Bratislava, 2. apríla 2008 (zobraz článok)

  Pracovné právo 2008Pracovné právo 2008Pracovné právo 2008


 • Labour Code Revision in Slovakia
  Odborná prednáška - business seminár, organizovaný Americkou obchodnou komorou na Slovensku v spolupráci s Centrom pre ekonomický rozvoj U.S. Steel Košice, Košice, 14. novembra 2007

  -  proces novelizácie Zákonníka práce na Slovensku
  -  kľúčové zmeny v Zákonníku práce
  -  dopad novelizácie Zákonníka práce v praxi

  Košice 2007Košice 2007Košice 2007


 • Novelizácia Zákonníka práce a jej dopad na prax
  Prednáška pre členov Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, Košice, 9. augusta 2007 a Bratislava, 16. augusta 2007

 • Zákonník práce – aktuálne znenie novely
  Účasť na prenáške profesorky Heleny Barancovej, agentúra Meritum, 8. augusta 2007

 • Európske aspekty slovenského pracovného práva
  Odborný garant a prezentácia na konferencii Pracovné právo 2007 - "... koniec liberalizmu na Slovensku?" organizovanej spoločnosťou EU Generation, Viedeň, hotel Carlton, Bratislava, 4. apríla 2007 (zobraz článok)

  Pracovné právo 2007Pracovné právo 2007Pracovné právo 2007


 • Okamžité skončenie pracovného pomeru
  Vedecká konferencia doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty TU v Trnave, Trnava, 24. marca 2007

 • Konferencia k pripravovanej novelizácii Zákonníka práce
  Účasť na konferencii organizovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Spoločnosťou pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, 22. februára 2007

 • Vývoj BOZP a interné predpisy zamestnávateľa
  Odborný garant a prezentácia na konferencii BOZP – Ako ďalej...? organizovanej spoločnosťou EU Generation, Viedeň, hotel Devín, Bratislava, 14. septembra 2006

 • Základy pracovného práva pre vedúcich zamestnancov
  Odborný workshop pre podnikateľov, 2. júna 2006

 • Ochrana záujmov zamestnávateľa
  Odborný garant a prezentácia na konferencii Pracovné právo 2006 organizovanej spoločnosťou EU Generation, Viedeň, hotel Devín, Bratislava, 5. apríla 2006

 • Interné predpisy zamestnávateľa
  Prezentácia a workshop pre členov Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, Bratislava, 25. novembra 2005

 • Flexibilita v pracovnoprávnych vzťahoch
  Prezentácia na konferencii 8th CEI Summit Economic Forum (SEF) pod záštitou Ministerstva financií SR, Bratislava, 23. novembra 2005

 • Živnostníci z donútenia
  Prezentácia na konferencii doktorandov Právnickej fakulty TU v Trnave na tému „Živnostníci z donútenia“, Malacky, 20. októbra 2005

 • Voľný pohyb osôb – právo občanov EÚ na pobyt v inom členskom štáte
  Prezentácia na medzinárodnej vedeckej konferencie Akadémie policajného zboru „Sloboda pohybu osôb, služieb, tovaru a kapitálu v systéme európskeho práva“, Trnava, 6.-7. septembra 2005

 • Voľný pohyb osôb a slovenský zamestnávateľ
  JUDr. Dagmar Zukalová na konferencii Pracovné právo 2005 (Bratislava, 13.4.2005)Odborná prednáška pripravená a prednesená na medzinárodnej konferencii Pracovné právo 2005 organizovanej spoločnosťou EU Generation, Viedeň, Bratislava, 13. apríla 2005

 • Závislá práca vs. práca na živnosť
  Odborná prednáška pripravená a prednesená na vedeckej konferencii doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty TU v Trnave, 12. marca 2005

 • Aktuálne otázky pracovného práva – prípadové štúdie a judikatúra
  Odborná prednáška pre členov Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 22. novembra 2004HR NEWS

P O Z V Á N K A

Zákonník práce v roku 2015
Pozývame Vás na školenie o novele Zákonníka práce. Bližšie info v pozvánke.

Stiahnite si prihlášku.