bullet

súdne spory

Život častokrát prináša nepríjemné chvíle, kedy ste si istí, že ste v práve, ale váš oponent potrebuje byť o tom presvedčený vyššou autoritou. Súdom. Konania pred súdom sú poslednou možnosťou, keďže môžu byť zdĺhavé a výsledok nie je zaručený, ale sú riešením, najmä ak je v hre väčšia suma peňazí. Takisto sa snažíme sprostredkovať mimosúdne urovnanie sporov, ale niekedy to nie je možné. Vtedy zasiahne naša skúsenosť so súdmi a procesné právo. Súdny spor je finančne náročný a zdĺhavý proces a preto najprv pozorne preskúmame pozíciu klienta v spore.

Zameriavame sa na spory týkajúce sa pracovného práva, hlavne na spory, ktorých predmetom je návrh na vyhlásenie neplatnosti pracovného pomeru.

Ďalšou oblasťou, v ktorej zastupujeme klientov na súde, sú obchodno-právne spory. Predpokladom úspechu je dokonalá analýza predložených zmlúv (prevencia je stále najlepším prostriedkom), vyhodnotenie celej záležitosti a klientových šancí na úspech a následné priateľské urovnanie sporov, diskusia so zástupcami druhej strany (taktiež právnikmi), ktorí nie sú osobne zaangažovaní, často prináša pozitívne výsledky.
HR NEWS

P O Z V Á N K A

Zákonník práce v roku 2015
Pozývame Vás na školenie o novele Zákonníka práce. Bližšie info v pozvánke.

Stiahnite si prihlášku.