bullet

voľný pohyb osôb

Voľný pohyb a migrácia zamestnancov v rámci krajín EÚ je každodennou realitou. S migráciou priamo súvisí aj sociálne zabezpečenie zamestnancov v druhej členskej krajine. Naša advokátska kancelária Vám poradí, ako optimalizovať sociálne náklady Vašej spoločnosti, resp. ako platiť iba v tej krajine, s ktorou má zamestnanec bližší vzťah. Podľa konkrétnej situácie pripravíme pre klienta:
  • optimálny plán sociálnych odvodov (poistenia) pre jednotlivých zamestnancov
  • optimálne nastavenie sociálnych nákladov klienta, vrátane zmlúv o vyslaní medzi zamestnávateľmi a dodatkov k existujúcim pracovným zmluvám zamestnancovHR NEWS

P O Z V Á N K A

Zákonník práce v roku 2015
Pozývame Vás na školenie o novele Zákonníka práce. Bližšie info v pozvánke.

Stiahnite si prihlášku.