bullet

kontakt

Zukalová - Advokátska kancelária s.r.o.
Laurinská 10
811 01 Bratislava
Slovenská republika

telefón:
e-mail:
website:
+421 907 745 035

www.zukalova.com

fakturačné údaje:
Laurinská 10
811 01 Bratislava

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka číslo 53465/B
IČO: 36 859 354
HR NEWS

P O Z V Á N K A

Zákonník práce v roku 2015
Pozývame Vás na školenie o novele Zákonníka práce. Bližšie info v pozvánke.

Stiahnite si prihlášku.