bullet

právo Európskej únie

Európske právo je účinné na Slovensku od nášho vstupu do EÚ dňa 1. mája 2004. Je to veľmi dynamicky sa rozvíjajúci systém právnych predpisov, ktoré neexistujú na úrovni štátov, a má svoju vlastnú logiku. Napriek tomu je vytvorený presne pre vás - obchodný svet - na vytvorenie spoločného trhu a na prekonanie prekážok, ktoré sú medzi členskými štátmi. V tejto oblasti poskytuje služby, ktoré sú zamerané na:

Prenesenie práva EÚ do slovenského právneho poriadku:
  • právne poradenstvo v záležitostiach práva EÚ
  • implementácia práva EÚ do niektorých oblastí slovenského práva
  • správa pre Európsku radu o úrovni implementácie rôznych nariadení pracovného práva do slovenského pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Práva, ktoré vznikli z práva EÚ:
  • vymáhanie práv voči štátu, ak nariadenia neboli implementované alebo boli implementované nesprávne
  • právo sociálneho zabezpečenia pri zamestnávaní občanov EÚ a členov ich rodiny
Základné slobody spoločného trhu:
  • sloboda ponúknuť služby. To znamená dovolávanie sa práv pred slovenskými správnymi orgánmi aby nebolo nutné duplikovať licenčnú povinnosť.
  • "voľný pohyb tovaru. Umožnenie spoločnostiam vstúpiť na trh v momente, keď sú ochranné opatrenia štátu neprimerané a vykonanie nutných opatrení na dosiahnutie cieľa.
  • voľný pohyb kapitálu
  • sloboda pobytu. Občania EÚ, ktorí sa usadia na Slovensku a zamýšľajú tu podnikať. Aké sú ich práva, a kto je oprávnený si ich uplatňovať.HR NEWS

P O Z V Á N K A

Zákonník práce v roku 2015
Pozývame Vás na školenie o novele Zákonníka práce. Bližšie info v pozvánke.

Stiahnite si prihlášku.