bullet

Mgr. Radoslava Hoglová

Mgr. Radoslava HoglováMgr. Radoslava Hoglová ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2000. V roku 2000 tiež ukončila Dvojsemestrálne štúdium práva Európskej únie a európskej integrácie – Európske štúdiá na Akadémii Istropolitana NOVA..

V roku 1999 a 2000 pracovala pre neziskovú organizáciu pôsobiacu v oblasti trestného práva a pre Kanceláriu vládneho agenta pre zastupovanie Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.

Od roku 2000 pracovala v spoločnosti KPMG Slovensko ako právny poradca, kde poskytovala právne služby hlavne medzinárodným klientom.

V rokoch 2003 – 2006 ako asociovaný advokát stredne veľkej advokátskej kancelárie participovala na projektoch týkajúcich sa obchodného, imigračného, pracovného práva a práva nehnuteľností, ako aj na projektoch v oblasti automobilového priemyslu.

Radoslava Hoglová je členkou Slovenskej advokátskej komory od roku 2004. Má 7-ročné praktické skúsenosti predovšetkým v oblasti pracovného práva a obchodného práva.

Venuje sa najmä obchodnej a korporátnej agende klienta. Má tiež nezanedbateľné skúsenosti v oblasti cenných papierov a práva nehnuteľností ako aj v oblasti poradenstva v riadení ľudských zdrojov, právneho poradenstva pri zamestnávaní cudzincov a poradenstva týkajúceho sa sociálneho zabezpečenia migrujúcich zamestnancov po vstupe SR do Európskej únie.

Hovorí plynule anglicky.
HR NEWS

P O Z V Á N K A

Zákonník práce v roku 2015
Pozývame Vás na školenie o novele Zákonníka práce. Bližšie info v pozvánke.

Stiahnite si prihlášku.