bullet

novinky

HR NEWS 1-2/2011 (19. júla 2011)

Vychádza dvojčíslo HR NEWS, ktoré je venované problematike novelizáciám Zákonníka práce v roku 2011.HR NEWS 1-2/2010 (27. júla 2010)

Vychádza dvojčíslo HR NEWS venované problematike pracovnej disciplíny.Rozvoj ľudských zdrojov - vzdelávanie
zamestnancov
(15. júna 2010)

Dňa 10. a 11. júna 2010 vystúpila Mgr. Radoslava Hoglová na konferencii „Rozvoj ľudských zdrojov - vzdelávanie zamestnancov“. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.Praktické skúsenosti v riadení ĽZ:
Motivácia a odmeňovanie
(28. apríla 2010)

Mgr. Radoslava Hoglová vystúpila dňa 22.apríla 2010 na konferencii „Praktické skúsenosti v riadení ĽZ: Motivácia a odmeňovanie“ so svojím odborným príspevkom „Právne minimum personálneho manažéra“ a „Zákonník práce v roku 2010 v praxi“. Konferenciu pripravilo Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, člen Európskej asociácie personálneho manažmentu.:: 2010 :: 2009 :: 2008 :: 2007 ::
HR NEWS

P O Z V Á N K A

Zákonník práce v roku 2015
Pozývame Vás na školenie o novele Zákonníka práce. Bližšie info v pozvánke.

Stiahnite si prihlášku.