bullet

medzinárodné aktivity

JUDr. Dagmar Zukalová sa aktívne zúčastňuje veľkých konferencií a seminárov na medzinárodnej úrovni, aby obohatila svoje vedomosti o najnovšie poznatky z oblasti práva. Zároveň aj prednáša a je aktívnou prispievateľkou. Taktiež je národnou expertkou v niektorých nadnárodných európskych projektoch.
 • worker-participation.eu (ETUI-REHS)
  národný expert pre pracovné právo za Slovenskú republiku v spolupráci s Európskym odborovým inštitútom pre výskum, vzdelanie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 2007

  worker-participation.eu

 • Aktuálny vývoj európskeho pracovného práva
  účasť na konferencii, Akadémia európskeho práva ERA, Trier, Nemecko, 3-4. mája 2007

 • Vývoj pracovného práva v nových členských štátoch
  prezentácia na medzinárodnej vedeckej konferencii "Vývoj pracovného práva v nových členských štátoch", Akadémia európskeho práva ERA, Trier, Nemecko, 16. novembra 2006

  Budova ERA, Trier, Nemecko Vchod do sídla ERA, Trier, Nemecko JUDr. Dagmar Zukalová na seminári ERA (Trier, Nemecko, 16.11.2006)

 • Projekt Európskej komisie o implementácii šiestich smerníc EÚ do národných legislatív
  národný expert pre pracovné právo za Slovenskú republiku, detailná právna revízia implementácie šiestich kľúčových smerníc z oblasti pracovného práva do jednotlivých národných legislatív (ochrana práv zamestnancov pri prevode alebo prechode podniku alebo časti podniku, pracovný pomer na kratší pracovný čas, pracovný pomer na dobu určitú, ochrana zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa, bezpečnosť a zdravie pri práci, vysielanie zamestnancov), január - december 2006

 • Voľný pohyb osôb v rozšírenej Európe
  účasť na konferencii organizovanej Európskou komisiou, Praha, Česká republika, 10.-11. novembra 2006

 • Európske súkromné a pracovné právo
  účasť na seminári, Akadémia európskeho práva ERA, Trier, Nemecko, 26.-30. júla 2006HR NEWS

P O Z V Á N K A

Zákonník práce v roku 2015
Pozývame Vás na školenie o novele Zákonníka práce. Bližšie info v pozvánke.

Stiahnite si prihlášku.