bullet

prednášková činnosť

Pracovné právo 2009
zdroj: spravy.HNonline.sk
(2. apríla 2009)

Svetová finančná kríza ma obrovský dopad na zamestnancov a ich zamestnávateľov. Na vynárajúce problémy vo vzťahoch medzi nimi v oblasti pracovného práva a jeho aktuálneho uplatnenia napríklad pri hromadných prepúšťaniach reagoval aj ďalší ročník konferencie Pracovné právo 2009.

V stredu 1. apríla sa uskutočnil už šiesty ročník tohto podujatia. Ovplyvnená situáciou na globálnych trhoch si konferencia dala za cieľ pomôcť odborníkom v praxi prekonať ich existujúce problémy. Podujatie bolo určené hlavne pre právnikov a špecialistov v oblasti personalistiky.

Stretli sa tu zástupcovia firiem z takmer z celého Slovenska ako aj tu pôsobiacich zahraničných spoločností. Stretnutie prinieslo možnosť podeliť sa s inými odborníkmi práve o svoje poznatky z oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Spoločne tak riešili súčasnú situáciu, nielen teoreticky ale aj prostredníctvom praktických znalostí a rád. „Vždy je konferencia koncipovaná tak, že doobeda je skôr teória a poobede vystupujú ľudia z praxe, aby priblížili dennodennú prax ostatným účastníkom,“ informuje Dagmar Zborayová, organizátorka podujatia.

Účastníci konferencie tak za pomoci odborníkov diskutovali o situáciách v podnikoch, ktoré sú kvôli malému dopytu po ich výrobkov nútené šetriť náklady aj pomocou znižovania stavu zamestnancov. Hodnotili ako zabrali už zrealizované opatrenia a navrhovali, ktoré ešte treba pripraviť.

Konferencia sa uskutočňuje raz do roka. Organizátori sa tak snažia, aby účastníci strávili deň naozaj pracovne a odniesli si z konferencie čo najviac poznatkov. Program konferencie je preto, podľa Dagmar Zborayovej konateľky spoločnosti EU Generation, ktorá konferenciu zastrešuje, pripravovaný dôsledne a postupne celý rok. „Za rok zhromažďujeme, čo sa udialo v pracovnom práve, aké sú problémy; minulý rok to bol zákonník práce a otázky benefitov, o ktorých sa dnes nedá hovoriť, dnes je to dôležitá otázka nezamestnanosti,“ vysvetľuje Zborayová.

Konferencia tento rok dopláca na väčšie šetrenie podnikov v oblasti vzdelávania pracovníkov. Podujatie si našlo svojich stálych záujemcov, a preto sa ich počet významne neznížil. „Skoro 80 % ľudí, ktorí navštívia túto konferencií sa vracajú, čo považujem za úspech,“ hovorí Zborayová.

Hlavným lákadlom pre účastníkov už každoročne býva profesorka Helena Barancová, dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Aktívne sa podieľa na príprave zákonov v oblasti pracovného práva. Výklad zákonov od jej tvorcov bola pre účastníkov zaujímavá skúsenosť. Hovorila aj o tom čo sa v legislatíve plánuje zmeniť.

Problematike inšpekcie práce sa vo svojej prednáške venoval Dalibor Hlivák, vedúci oddelenia pracovnoprávnych vzťahov. O dopade finančnej krízy na podniky a ich zamestnancov hovoril Ľuboš Pavelka expert na bankovníctvo a finančníctvo z Ekonomickej univerzity v Bratislave. V svojom referáte sa zameral aj na dôchodkovému zabezpečeniu zamestnancov a ako by si mali firmy budovať lojalitu u svojich zamestnancov v čase krízy. Účastníkov konferencie téma a spôsob prejavu veľmi zaujala čím si vynútil predĺženie svojho vystúpenia nad rámec stanoveného času.

Pracovné právo 2009 Daňové otázky cudzincov a slovenských zamestnancov vyslaných do zahraničia sa snažila priblížiť pani Magdaléna Vyškovská, daňový poradca z Advokátskej kancelárie Peterka a Partners. Dagmar Zukalová, advokátka zaoberajúca sa dlhé roky problematikou pracovného práva, priniesla praktické príklady a riešenia krízových opatrení zamestnávateľa z pohľadu Zákonníka práce.

Konferenciu ukončila dvojica Petr Justin, z personálneho oddelenia spoločnosti Faurecia Automotive Czech Republic, Písek a Hana Vodičková, Branch Managerka z Grafton Recruitment, České Budějovice. Zaoberali sa poklesom výroby a z toho vznikajúcim problémom nadbytočných zamestnancov nielen z pohľadu personalistiky. Bola to prípadová štúdia, skúsenosti z podniku a z realizácie projektu, ktorý svojim obsahom a významom je v oblasti HR manažmentu jedinečný. Dokázali spoločne v priebehu troch – štyroch mesiacov v juhočeskom regióne znovu zamestnať viac ako 84% hromadným prepúšťaným postihnutých svojich zamestnancov.
HR NEWS

P O Z V Á N K A

Zákonník práce v roku 2015
Pozývame Vás na školenie o novele Zákonníka práce. Bližšie info v pozvánke.

Stiahnite si prihlášku.