bullet

vyhlásenie o používaní stránky

Všetky materiály nachádzajúce sa na webovej stránke www.zukalova.com (ďalej len "stránka") sú predmetom autorských práv JUDr. Dagmar Zukalovej a môžu byť použité výlučne len pre osobnú potrebu za podmienky, že zdroj materiálov zostane zachovaný. Komerčné a iné využitie týchto materiálov je bez predošlého udelenia písomného súhlasu zakázané.

JUDr. Dagmar Zukalová nenesie zodpovednosť za obsah stránok, na ktoré odkazuje táto stránka, alebo za stránky, ktoré odkazujú na túto stránku.

Informácie obsiahnuté na tejto stránke slúžia len na všeobecné informačné účely a nepredstavujú právne alebo iné rady. Preto nemôžu byť považované za podklad pre akékoľvek rozhodnutie alebo konanie a JUDr. Dagmar Zukalová nenesie akúkoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií z tejto stránky.

V prípade záujmu o poskytnutie právnych služieb sa prosím obráťte na niektorý z kontaktov našej kancelárie.
HR NEWS

P O Z V Á N K A

Zákonník práce v roku 2015
Pozývame Vás na školenie o novele Zákonníka práce. Bližšie info v pozvánke.

Stiahnite si prihlášku.