bullet

profil kancelárie

Advokátska kancelária Zukalová je kancelária zložená z mladých entuziastických právnikov. Ponúkame právne služby, ktoré uspokojujú čoraz náročnejšie potreby obchodného sveta dneška, pričom sa profilujeme ako advokátska kancelária s odborným zameraním na slovenské a európske pracovné právo, voľný pohyb zamestnancov v rámci Európskej únie a obchodno-právne vzťahy.

Naše právne rady sú založené na poznatkoch práva, precedentného práva, obchodných zvykov a skúsenostiach. Vždy sa snažíme pristupovať k problémom klienta z hľadiska jeho obchodných aktivít a nie len z hľadiska súčasných právnych problémov. Ďalším naším krokom je zistenie príčiny problému a snaha predísť vzniku podobnej situácie v budúcnosti.

Advokátska kancelária Zukalová a členovia jej tímu sú pripravení poskytovať klientom právne služby v slovenskom a anglickom jazyku.

Našimi zásadami a princípmi sú:
Naše zásady
 • Profesionalita
  Právnici v advokátskej kancelárii Zukalová majú dlhoročné znalosti slovenského a európskeho práva a naďalej sa zdokonaľujú.

 • Flexibilita
  Práca právnika sa netýka vždy len práva. Schopnosť vidieť veci z viacerých uhlov a vedieť sa prispôsobiť je správnym kľúčom k pochopeniu oblasti, v ktorej naši klienti podnikajú. Sektory ekonomiky sa líšia a preto musíme byť otvorení novým nápadom a trendom.

 • Osobitný prístup
  Každý klient je odlišný a žiadne dva právne prípady sa nezhodujú. Riešenie vhodné pre spoločnosť s malým počtom zamestnancov nemusí byť vždy najvhodnejšie pre zamestnávateľa so stovkami zamestnancov na rôznych pozíciách alebo pracujúcich v rôznych legislatívach. Preto sa náš prístup môže líšiť v spôsobe poskytovania právneho poradenstva, no nikdy nie v kvalite právnych služieb.

 • Skúsenosti
  Právnici v advokátskej kancelárii Zukalová majú rozsiahle pracovné skúsenosti z rôznych sektorov a rôzneho podnikateľského prostredia. Dagmar Zukalová a jej team majú skúsenosti s prácou pre veľké lokálne a medzinárodné spoločnosti ako zamestnanci, ale tak isto ako poradcovia. Sú si vedomí toho, že niekedy ich rozhodnutia ako právnikov ovplyvňujú veľký počet ľudí a preto ich práca musí byť dôkladne pripravená a podložená profesionálnymi skúsenosťami a príkladmi dobrej praxe.HR NEWS

P O Z V Á N K A

Zákonník práce v roku 2015
Pozývame Vás na školenie o novele Zákonníka práce. Bližšie info v pozvánke.

Stiahnite si prihlášku.